NASZE ZASADY

PRAWO HARCERSKIE
Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa innego harcerza.
Harcerz postępuje po rycersku.
Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i przełożonym.
Harcerz jest zawsze pogodny.
Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.
PRZYRZECZENIE HARCERSKIE
Mam szczerą wolę całym życiem
pełnić służbę Bogu i Polsce
nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.
POTWIERDZENIE PRZYRZECZENIA
Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
ZASADY HROŚ
Wszystko, co zostało zapisane poniżej nie jest nakazem, lecz drogą do ideałów, którą podąża Hrosiek.
  1. Jestem siostrą, bratem każdej żywej istoty.
  2. Żyję po to, by dawać siebie, reaguję na każdy przejaw niesprawiedliwości wobec Matki Ziemi.
  3. Dzień bez pracy na rzecz Matki Ziemi jest dniem straconym.
  4. Znam swoje miejsce w Ruchu.
 

 

stat4u
strona główna     do góry    kontakt