NASI POPRZEDNICY

 

ORGANIZACJE HARCERSTWA LEŚNEGO
     ERNEST THOMSON SETON "CZARNY WILK" - w Ameryce w latach 1902 - 1946 (do swojej śmierci) stworzył kierunek wychowawczy zwany puszczaństwem (Woodcraft). Indianie Puszczańscy (1902-1907), Rycerstwo Leśne (1915-1917), Puszczańska Liga Ameryki od 1917 roku.

     SZKOŁA WIGIERSKA - (1926-1939). Szkoła instruktorska Chorągwi Warszawskiej nad Jeziorem Wigry. Tradycje i zasady utworzyli harcmistrze: Lampe, Kamiński, Piskorski, Ludwig, Sosnowski. W czasie wojny i Powstania Warszawskiego harcerze z Wigier walczyli w batalionie "Wigry".

     WOLNE HARCERSTWO - (1921-1924). Pierwsza polska organizacja harcerstwa leśnego. Powstała m.in. pod kierownictwem instruktora Adama Ciołkosza. Istniała krótko, rozpadła się z powodów politycznych.
 
PATRON HROŚ
Oficjalnie HROŚ przyjął za patrona Świętego Franciszka z Asyżu w roku 1990 - 22 kwietnia, podczas organizacji pierwszych obchodów Dnia Ziemi.
Św. Franciszek jest naszym wzorem i drogowskazem do działania w imię Pokoju i Dobra.
Ze względu na swoją wielkość i ponadczasowość jest on patronem dla całego Ruchu. Różne wyznania członków HROŚ nie stanowią w tym przeszkody.
 
LUDY TUBYLCZE
W systemie wychowawczym HROŚ uważamy, że w dzisiejszych czasach, gdzie rozwój cywilizacji postępuje w zawrotnym tempie i świat staje się zupełnie sztuczny i wirtualny, to właśnie powrót do tradycyjnej mądrości i korzeni obecnej cywilizacji ma wielkie znaczenie.
Wychodzimy z założenia, że kultury tubylcze całego świata posiadają ponadczasowe wartości. Szczególnie ważne dla Ruchu są kultury: kultury staropolskie, kultura polskiej wsi, Indian Ameryki Północnej, Eskimosów.

 

NA POWSTANIE RUCHU I JEGO SYSTEM WYCHOWAWCZY MIELI SZCZEGÓLNY WPŁYW:
 • Baden Powell
 • Ernest Thomson Seton
 • Andrzej Małkowski
 • Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM)
 • Pierwsze, polskie organizacje ekologiczne (m.in. Wolę Być, Wolność i Pokój)
 • Kultura Indian Ameryki Północnej
 • Kultura wsi polskiej - szczególnie puszczańska kultura Kurpi Zielonych
 • Greenpeace
 • Osoby, kultury związane ze zdrowym stylem życia i długowiecznocią m .in. :
 • Lud Hunza, kluby morsów,
  Makary Sieradzki,
  oo. Franciszkanie,
  Andrzej Strumiłło.


Baden Powell
 

stat4u
strona główna     do góry    kontakt