CO TO JEST HROŚ?

Rok założenia 1986, rejestracja 1990.
HROŚ to samodzielne stowarzyszenie harcerskie i ekologiczne. Został założony w roku 1986 przez dotychczasowego Wodza Naczelnego Dariusza Morsztyna. Przez pierwsze 2 lata działał w strukturach ZHP (Harcerski Ruch Ochrony Środowiska Chorągiew Suwalska), przez następne 2 lata nieformalnie, a od 1990 roku jako niezależne stowarzyszenie. Jest to specyficzna organizacja oparta na własnych, przez lata wypracowanych metodach.
HROŚ to organizacja harcerska, puszczańska.
W sensie harcerskim nawiązuje do nurtu skautowego i harcerskiego nazywanego "harcerstwem (skautingiem) leśnym". Jednak nie jest to typowy przedstawiciel tego kierunku. O ile skauting leśny przede wszystkim koncentruje się na poznaniu przyrody i jej zrozumieniu, to HROŚ przede wszystkim ją broni. To organizacja wychowawcza realizująca swoje cele przez własny system wychowawczy oparty na filarach:
- harcerstwo - funkcjonują drużyny, zastępy, stopnie, zbiórki, obozy, próby etc.
- kultury tubylcze - czerpanie nauki z życia kultur rdzennej ludności zarówno staropolskiej (np. kultury wiejskiej ), jak też odległych kultur - szczególnie wykorzystywana w systemie wychowawczym jest kultura Indian Ameryki Północnej. Każdy Hrosiek przygotowuje sobie własny indiański strój obrzędowy.
- zdrowy styl życia - promowanie i praktykowanie wszystkiego tego, co naturalne i zdrowe (żywienie, ruch, hartowanie)
- działania w obronie Matki Ziemi.
HROŚ to organizacja pacyfistyczna dlatego nie występują u nas elementy militarystyczne. Przez lata wprowadziliśmy własne nazewnictwo np.: nie stosujemy musztry, zamiast apeli mamy krąg rady, zamiast wartowników - witajkowych, nosimy stroje harcerskie, a nie "mundury", itd.. Klasyczne obozy hrosiowe też wyglądają inaczej. Przeważnie mieszkamy w indiańskich tipi; chodzimy boso, wstajemy i kładziemy się spać zgodnie z ruchem słońca ; w celach wyrabiania zdolności i zaradności nie stosujemy gwoździ, a tylko liny; nie zatrudniamy żadnych osób (np. kucharek) - wszystko robimy sami, dużo pracujemy i działamy na rzecz środowiska. Zawsze nasze obozy są wzorcowe pod względem ekologicznym. Nigdy nie wybudowaliśmy pomostu, nie zakopaliśmy śmieci, ani gram detergentów nie dostał się do wody. Bywało, że aby nie płoszyć zwierząt budowaliśmy wielkie, naturalne ściany z traw.

Klasyczny obóz hrosiowy jest skromny i archaiczny.
Posiadamy własną tradycję organizacji zimowisk . Odbywają się one w opuszczonych, często zniszczonych obiektach, gdzie aby przetrwać trzeba się dobrze napracować i zorganizować. Nawet w najtrudniejszych warunkach potrafiliśmy np. upiec chleb.
HROŚ to organizacja ekologiczna.
Obecnie jesteśmy jedną z najstarszych organizacji ekologicznych w Polsce, a to dlatego, że z czasów kiedy zaczynaliśmy naszą działalność już nie przetrwały żadne formacje np. WiP czy Wolę Być. Zawsze uznawaliśmy za najważniejszą zasadę "Nie ma kompromisu w obronie Matki Ziemi". Działania w obronie środowiska naturalnego, zwierząt były i są dla organizacji obszarem służby harcerskiej. Działamy w obronie tych, którzy nie mają własnego głosu aby się bronić. HROŚ przez kilkanaście lat istnienia przeszedł ewolucję podejmowanych działań od zwykłego patrolowania i interweniowania do prowadzenia profesjonalnych kampanii, przedsięwzięć, opracowywania projektów. Mamy wysoką pozycję i prestiż , który znacznie ułatwia działania wśród władz, mediów, organizacji ekologicznych. Jako obraz naszego posłannictwa uznajemy legendę Indian Cree o "Tęczowych Wojownikach":
" Gdy Ziemia będzie ginąć, ryby przestaną pływać w wodzie, a ptaki latać w powietrzu; na Ziemię zstąpi ogromna tęcza, po niej zejdą Tęczowi Wojownicy aby Ziemię ratować...".
W tej chwili największe nasze przedsięwzięcia to:
- będące w fazie rozruchu kampanie - "Dzikie Mazury" i ekologiczna kampania dla harcerzy "Mazury"
- wydawanie czasopisma "Dzikie Mazury"
- szereg skoordynowanych ze sobą działań ekoturystycznych
- opracowanie humanitarnej koncepcji rozwiązania problemów bezdomnych zwierząt w regionie
- prowadzenie rodzinnego schroniska dla zwierząt
- tworzenie nowej sieci osad ekologicznych
- i inne działania.
HROŚ to organizacja wychowawcza.
Przede wszystkim nie zakładamy czasowego przebywania w Ruchu. Harcerstwo nie kończy się na pewnym wieku uczestnika. Jest to miejsce dla każdego. HROŚ dla najbardziej wytrwałych, stałych członków oferuje mieszkanie w kolejnej osadzie ekologicznej i pomoc w utrzymaniu się. Jesteśmy organizacją raczej trudną, elitarną. Elitarność tworzy nasz system wychowawczy i praca na rzecz innych. Nastawiamy się na wychowanie dobrych, społecznie przydatnych innowatorów. Mamy być dla nich jak dobra gleba do rozwoju dobrego ziarna. W naszym pojęciu to właśnie takich osób potrzebuje dzisiejsze społeczeństwo polskie.
Elementy wychowania w Ruchu to :
- wychowanie przez pracę, rozumiane głęboko i wszechstronnie;
- wychowanie wiejskie na wsi (szczególnie przydatne dla mieszkańców miast);
- połączenie skrajnych cech jak romantyzm i pragmatyzm po to aby wychować wszechstronnie uzdolnioną jednostkę;
- "najpierw inni później ja" - ale jednocześnie uczymy tego aby przy realizowaniu takiego modelu nie zapomnieć o samorealizacji i osiąganiu własnych marzeń;
- zdrowy styl życia oparty na zdrowym żywieniu, dużej ilości wszechstronnego ruchu i hartowaniu;
- hartowanie życiowe - przygotowanie do życia poprzez wykonywanie samodzielne trudnych prac;
- samowystarczalność - np. poszczególne drużyny i cały Ruch same się utrzymują;
- ekologiczny styl życia;
- służba na rzecz innych, Matki Ziemi, miejsca zamieszkania.
HROŚ a religia.
W naszym Ruchu gościliśmy już członków związanych z wieloma wyznaniami. Staramy się stworzyć każdemu takie możliwości aby mógł się w swojej religii rozwijać. Patron Ruchu - św. Franciszek z Asyżu jest ponad czasową i ponad religijną postacią uznawaną przez wiele wyznań. Jest to wzór do naśladowania pod wieloma względami.
Kto może być członkiem Ruchu, miejsca naszego występowania, zasady przyjmowania.
Członkiem Ruchu może być każdy - także osoba nie będąca harcerzem. Istnieje wewnętrzny podział członków na : sympatyków, członków Ruchu, Hrośków, Wojowników, Wodzów.
Aby stać się środowiskiem Ruchu należy z nim utrzymywać stały kontakt , współdziałać oraz przejść próbę wstąpienia do HROŚ (dotyczy środowisk np. drużyn harcerskich). Siedziba Ruchu znajduje się w Osadzie Ekologicznej w Ubliku koło Orzysza. Samodzielną, jednostka terenową jest Środowisko HROŚ w Grudziądzu.
Chcemy tworzyć nowe środowiska na terenie kraju, a szczególnie w regionie Mazur, Warmii i Suwalszczyzny.
Finansowanie organizacji.
HROŚ nie korzysta ze stałych dotacji. Kilkakrotnie udało nam się pozyskać środki na konkretne przedsięwzięcia. W 90% organizacja jest utrzymywana przez jej członków. Zasada, do której dążymy to lepsze usamodzielnienie się Ruchu, aby bez ograniczeń móc przeprowadzać nasze przedsięwzięcia.

 

Sukcesy HROŚ to m. in.:
- stworzenie zupełnie nowej organizacji harcerskiej i ekologicznej opartej na własnym systemie wychowawczym, zasadach działania, stylu....
- prekursorstwo w organizacji obchodów Dnia Ziemi w Polsce (1990,1991, 1992, 1994 - największe obchody w kraju - miały wpływ na powstanie wielu przedsięwzięć lokalnych ekologicznych - np. "Ełk miasto ekologiczne").
- kilkuletnie prowadzenie kampanii na rzecz utworzenia Orzyskiego Parku Krajobrazowego,
- prekursorskie działania związane z największym problemem ekologicznym na Mazurach - tj. niszczenie i nadmierne zabudowywanie linii brzegowej jezior i rzek oraz niszczenie obszarów cennych przyrodniczo,
- ekologiczny wpływ na inne organizacje harcerskie,
- powstrzymanie Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego od zmniejszenia stref ochronnych jezior,
- zorganizowanie wielu akcji bezpośrednich ( HROŚ m.in. brał udział w działaniach: blokady rajdów samochodowych, przeciwko niehumanitarnym doświadczeniom na zwierzętach w Popielnie (produkcja afrodyzjaków z rogów, wszczepianie rogów dla łań...), przeciwko niehumanitarnemu prowadzeniu Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu, tamy w Pieninach...),
- utworzenie Domu Kultury Mazurskiej i pierwszej osady ekologicznej w Ubliku
- prowadzenie akcji oddziaływania na turystów w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz na organizatorów obozów harcerskich na terenie Województwa Suwalskiego
- organizacja m.in.: wyścigów psich zaprzęgów, wykopalisk archeologicznych, Festiwali Dobrej Energii, przeglądów twórczości ekologicznej i koncertów,
- pełnienie funkcji doradczych dla Wojewody, Marszałka i mediów
- setki artykułów prasowych, radiowych i telewizyjnych (media to podstawowe narzędzie działań HROŚ),
- organizacja oryginalnych obozów w tipi, indiańskich strojach,
- siedziba w Ubliku , schronisko w Beskidzie Niskim, kilka baz obozowych,
- stworzenie i prowadzenie muzeum,
- przydzielanie nagród "Końskich Okularów" i "Złotego Żurawia",
- aktualnie zakładamy kilka nowych osad.
Zawsze uznawaliśmy za najważniejszą zasadę: "Nie ma kompromisu w obronie Matki Ziemi".


 Staramy się stworzyć każdemu takie możliwości aby mógł się w swojej religii rozwijać. Patron Ruchu - św. Franciszek z Asyżu jest ponad czasową i ponad religijną postacią uznawaną przez wiele wyznań.


stat4u
strona główna     do góry    kontakt