HISTORIA RUCHU
w latach 1993-2001

 
W okresie tym HROŚ po raz pierwszy w swojej historii rozpoczął prowadzenie szeregu przedsięwzięć długoterminowych. Uznaliśmy, że zakończył się okres organizacji imprez masowych oraz działania w stylu patrolowanie uznaliśmy za mniej ważne od prowadzenia metodycznych kampanii ekologicznych. W tym okresie podejmowaliśmy m.in. działania:
- wielokrotnie organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy akcję "Sprzątanie Świata" - w ostatnich latach jednak uznaliśmy tą akcję za nie spełniającą potrzeb,
Dużo działań organizowaliśmy w samym Orzyszu - miały one głównie związek z kampanią utworzenia parku, były m.in.:
- spowodowaliśmy utworzenie kilka użytków ekologicznych (największy o powierzchni 500ha - Nietlickie Bagna);
- złożyliśmy wnioski i wstępnie opracowaliśmy kilkanaście użytków ekologicznych i około 200 pomników przyrody;
- powstanie pierwszej prasy lokalnej (wkładka do Gazety Giżyckiej);
- promowanie chemicznych środków przyjaznych środowisku;
- organizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli;
- utworzenie Klubu "Zielona Szkoła";
- wydanie 3 publikacji dla nauczycieli - wydawnictwo "Edukacja Ekologiczna w Szkole" jest do dziś jedyną kompleksową ścieżką międzyprzedmiotową w Polsce;
- zorganizowaliśmy kilka koncertów i spektakli teatralnych, m.in. Antonina Krzysztoń, Teatr TAQ;
- stworzyliśmy sieć klubów ekologicznych w szkołach na terenie OPK;
- wykopaliska archeologiczne śladem legendy o powstaniu Orzysza;
- rozpoczęliśmy tworzenie archiwum historycznego i kulturowego terenu OPK;
- zorganizowaliśmy kilka plenerów fotograficznych pt. "Dopóki są", których wernisaże poplenerowe odbywały się m.in. w Ełku, Gołdapii, Olecku, Suwałkach, Augustowie, Białymstoku;
- dwukrotnie odbył się Festiwal Dobrej Energii (goście m.in. z Kanady);
- podejmowaliśmy kilkadziesiąt interwencji ekologicznych (np. w sprawie Rajdu Kormoran);
- dwukrotnie zapobiegliśmy masowej egzekucji bezdomnych psów na terenie miasta i gminy Orzysz;
- nakręciliśmy film dokumentalny o Orzyskim Parku Krajobrazowym;
- przez trzy kolejne lata organizowaliśmy wybory najsympatyczniejszego psa w Orzyszu;
- przygotowaliśmy kilkanaście programów rozwojowych dla miasta (m.in. były to pierwsze i jedyne programy dotyczące rozwoju wieloletniego np. 20-letni program rozwoju i promocji turystycznej) - prawie wszystkie zostały przez władze miasta odrzucone;
- delegacje HROŚ corocznie uczestniczyły w spotkaniach ruchu ekologicznego m.in. w miejscowości Kolumna koło Łodzi;
- opracowaliśmy w ramach prowadzenia Kampanii Na Rzecz Utworzenia Orzyskiego Parku Krajobrazowego szereg lokalnych projektów rozwojowych - m.in. dla wsi okolic Okartowa;
- podjęliśmy próbę utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej;
- podejmowaliśmy działania zapobiegawcze powstaniu kanału łączącego Jezioro Tyrkło z Buwełnem;
- Parokrotnie organizowaliśmy różne zawody sportowe (rowerowe i canicross).
 
1993 r.
Na przełomie roku odbywa się spotkanie Rady Ruchu w Skwirtnem. M.in. na tym spotkaniu przez Wodza Naczelnego zostaje opracowany zestaw zasad Ruchu znany jako "Zielona Książeczka".
Od roku czasu utrzymujemy kontakt listowny z wieloma środowiskami z terenu całego kraju.
W styczniu przedstawiciele HROŚ prowadzą zajęcia dla uczestników Chorągwianego Uniwersytetu Harcerskiego w Giżycku. Tam też zostaje poprawiona i przyjęta tzw. "Zielona Książeczka".
Odbyły się 2 zimowiska Ruchu: Czarna 15 w Puszczy Augustowskiej, drużyny Mrowisko i dziewcząt z Giżycka w miejscowości Sterławki Małe (zimowisko prowadziła Marzena Pardo "Łania", a Gospodynią była Grażyna Godwod "Gaździna"). Podsumowanie zimowisk odbyło się w Olecku (organizator Roman Karsztun "Rosomak"). Na spotkaniu tym przyjęto zasady wychowania dziewcząt i chłopców w Ruchu.
Podczas Dnia Myśli Braterskiej i Siostrzanej w Lipowie (organizator Drużyna Bezimienni z Piecek) ukazała się drukiem książeczka "Zasady i cele HROŚ".
W dniach 26-28.03.93. w Giżycku, w ramach próby drużyny odbyła się wystawa i spotkania poświecone kulturze ukraińskiej i łemkowskiej (główny organizator Ewa Godwod "Jarzębina").
W dniach 22-25 kwietnia odbył się kolejny Dzień Ziemi w Bartłowie (obecna Galindia) u Państwa Kubackich pt. "Ziarno dla Matki Ziemi". Zmieniliśmy formułę święta. Tym razem nie chodziło o masowość i działania spektakularne w miastach, a o przygotowanie do pracy elitarnych, nowych grup harcerzy. M.in. po raz pierwszy w zajęciach uczestniczyli przedstawiciele drużyny Klony z Grudziądza. Odbyło się kilkanaście zajęć szkoleniowych, warsztatowych. Prowadzącymi byli m.in. : oo. Stanisław Glista (Franciszkanin, REFA), pracownicy MPK, Bhakti Yoga, członkowie HROŚ. Wykonywaliśmy prace na terenie MPK.

Msza Św. na Dniu Ziemi. Puszcza Piska 1993 r.
Od kwietnia 93 roku HROŚ bierze udział w pracach zespołu przedstawicieli organizacji harcerskich (Federacja Drużyn im. Cichociemnych, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka", Polska Organizacja Harcerska, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", HROŚ), którego celem było powołanie Federacji Harcerstwa Polskiego. Nasz Ruch prezentował stanowisko utworzenia federacji złożonych ze wszystkich polskich organizacji harcerskich, co nie spotkało się z uznaniem inicjatorów spotkań.

Uczestnicy jednego ze spotkań Federacji Harcerstwa Polskiego. Gdańsk 1993
W Spotkaniach z Kulturą w Suchej Rzeczce koło Augustowa HROŚ prowadził warsztaty ekologiczne (czerwiec).
W dniach 19-20 czerwca na Wigrach, HROŚ organizuje "Wigierskie Spotkania Po Latach" (główny organizator w ramach próby na wojownika - Arkadiusz Awin "Arcyk"). Jest to pierwsze i jedyne spotkanie żyjących uczestników kursów nad Jeziorem Wigry (w tzw. Zatoce Harcerskiej) zwanych jako Szkoła Wigierska (1924-39). Program obejmuje: prelekcje na temat kursów wigierskich, Batalionu Harcerskiego "Wigry", Kręgu Instruktorów Harcerskich "Wigry", otwarcie wystawy historycznej, pobyt na miejscu obozów, ognisko, Mszę Świętą Harcerską w Klasztorze Wigierskim oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W spotkaniu wzięło udział kilku Wigierczyków z Polski i zza granicy.

"Spotkanie po latach". Wigierczycy lokalizują miejsce swojego Wodza podczas ognisk. Cimochowizna 1993 r.

Pamiątkowa tablica ufundowana przez HROŚ na terenie Klasztoru Wigierskiego. 1993 r.
W dniach 1-26.07. odbył się VII obóz ekologiczny HROŚ nad Jeziorem Zdróżno. Funkcje obozowe to (poza Wodzem Naczelnym): Matka Dziewcząt Marzena Pardo "Łania", Wódz chłopców Arkadiusz Awin "Arcyk" i Andrzej Życzkowski "Kaczka", Gospodyni - Magdalena Dudzin "Maślanka", Słuzba Witajkowa- Grażyna Godwod "Gaździna", Służba Samarytańska - Justyna Sikora "Stokrotka".
 Nowymi elementami na obozie było:
- kilkudniowe szkolenie dla środowisk harcerskich z terenu kraju (uczestniczyli harcerze z: Krakowa, Bydgoszczy, Grudziądza, Szczecina),
- stworzenie (autor Wódz Naczelny) zasad obozowania HROŚ,
- prowadzenie sprzedaży środków ekologicznych na terenie MPK (promocję i sprzedaż prowadzono w 20 wsiach na terenie parku),
- na obozie odbyło się 12 prelekcji i spotkań, część z nich prowadzili byli uczestnicy Ruchu,
- kurs MSOP ukończyło 12 osób,
- akcje liczenia bociana białego,
- PROWADZENIE AKCJI BEZPOŚREDNIEJ PRZECIWKO NIEHUMANITARNYM DOŚWIADCZENIACH NA JELENIOWATYCH W PAN POPIELNO,
- obszerny raport z działań patrolowych wraz z wykrytymi nieprawidłowościami został przekazany do Zarządu MPK.

Krąg obozowy. Zdróżno 1993 r.

Obozowa stołówka. Zdróżno 1993 r.

Protest przeciwko niehumanitarnym doświadczeniom w Popielnie. 1993 r.
Największymi problemami wewnętrznymi na obozie było wtargniecie na teren obozu przedstawicieli sekty "Wolni Chrześcijanie". W wyniku "prania mózgu" kilku członków Ruchu opuściło obóz.
W sierpniu własnoręcznie przeprowadziliśmy remont generalny Schroniska w Skwirtnem.
W dniach 25-29.07. organizowaliśmy szereg zajęć puszczańskich na XI Polowej Zbiórce Harcerstwa Starszego w miejscowości Strączno koło Wałcza. Do pomocy przy realizacji programu zaprosiliśmy m.in. Sat Okh-a (pisarz, półkrwi Indianin).

Sat Okh z Gaździną (Grażyna Godwod). Strączno 1993 r.
W tym roku Drużyna Czarna 15 obchodziła swoje 10 - lecie. Z tej okazji zorganizowano w Orzyszu wystawę historyczną dotyczącą historii harcerstwa orzyskiego, Czarnej 15 i HROŚ.

Wystawa harcerska. Orzysz 1993 r.
W październiku odbył się w Orzyszu VII Rajd 100, trasę 100-kilometrową zdobyło 19 osób. Po raz pierwszy udało się to trzem dziewczynom. Padł rekord trasy - 19 godzin 22 minuty.
W dniach 11-14 listopad odbyło się w Augustowie spotkanie poświęcone przygotowaniu do pracy nowej drużyny HROŚ w Augustowie (Gospodarz - Marzena Pardo "Łania").

 

1994 r.
Zimowiska i Kursy Małych Wodzów odbyły się w dwóch miejscach: dziewczęta w miejscowości Cichy koło Olecka, chłopcy w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Turtul Malesowizna). W zimowisku uczestniczyli przedstawiciele nowych środowisk Ruchu (m.in. drużyna "Klony" z Grudziądza i harcerze z Zełwąg koło Mikołajek). Na koniec zimowiska kilka osób otrzymało pozwolenie na utworzenie nowych drużyn i zastępów HROŚ w miejscowościach: Orzysz, Zełwągi, Wegorzewo.

Uczestnicy Kursu Małych Wodzów. Turtul Malesowizna 1994.
W dniach 11-13.03 w miejscowości Doba koło Giżycka (w sąsiedztwie pierwszych miejsc obozowych HROŚ) odbyło się spotkanie Ruchu poświęcone przygotowaniem do Dnia Ziemi oraz utworzeniu nowej drużyny dziewcząt w Zełwągach. Powstały: Drużyna "Wiosna". (założycielką i drużynową była Joanna Karolczyk "Sójka"), Zastęp "Sarny" (założycielka i zastępowa Małgorzta Tonder "Jagoda"), Zastęp "Leśne Źródełko" (zastępowa Magdalena Truszkowska "Sroczka").

Zastęp "Sarny". Dejguny 1994 r.
Dzień Ziemi w Giżycku pt. "Zdrowe Życie" był jak dotychczas naszym największym osiągnięciem organizacyjnym. W ciągu 3 dni obchodów zorganizowaliśmy w Giżycku 72 imprezy cząstkowe. Imprezę przygotowało kilka osób, a przeprowadziło 30 Hrośków w wieku od 7 lat do 29. Impreza przeszła do historii jako miejsce wyjątkowych prezentacji największych specjalistów z kilkunastu dziedzin związanych ze zdrowiem. Odbyły się m.in.: warsztaty, happeningi, kilkadziesiąt spotkań autorskich, koncerty, wystawy.
W imprezie m.in. uczestniczyli: Maja Błaszczyszyn (Dieta Zycie), Elżbieta Zielińska (makrobiotyka), Miszurow-Rafalski (odżywianie wewnętrzne), Tadeusz Krzywda Pogorzelski, zespoły: Open Folk, Kwartet Yorgi, Orkiestra Pod Wezwaniem Św. Mikołaja, Na Zdrowie, Antonina Krzysztoń.

Dzień Ziemi, biuro informacyjne. Giżycko 1994 r.
Równolegle 8 ŚDH "Klony" zorganizowała obchody Dnia Ziemi w Grudziądzu, które były największą imprezą tego typu w mieście. Tematem była akcja "Wisła - ostatnia dzika rzeka Europy" i włączenie się do Ogólnopolskiej Kampanii "Teraz Wisła".
Na spotkaniu sobótkowym w Zełwągach podjęto decyzję, że VIII obóz ekologiczny będzie obozem rowerowym. Uczestniczyło w nim 15 osób, które pokonały około 1000 kilometrów.
Na obozie i w okresie do końca wakacji nastąpił rozłam w Ruchu. Liderami i inicjatorami byli: Arkadiusz Awin "Arcyk", Grzegorz Piątek "Freitag", Elżbieta , Ewa Godwod "Jarzębina", Krzysztof Śliwiński "Motyl". Działania tych osób szczególnie poparły środowiska: Drużyna Bezimienni z Piecek (Drużynowy Grzegorz Piątek), Środowisko nowopowstającej drużyny dziewcząt z Giżycka (Liderka Ewa Godwod), powstająca drużyna męska z Zełwąg (lider Krzysztof Śliwiński). Celem działań tych osób było doprowadzenie do upadku Ruchu i przeciągniecie jego członków na swoją stronę. Jak się okazało, działania wewnętrznie rozbijające Ruch były prowadzone przez wymienionych liderów od 2-3 lat. Ponieważ działania wymienionych osób odbyły się w sposób zupełnie nieprzystający do zasad harcerskich spowodowały dla HROŚ i jego członków bardzo duże straty:
- Ruch utracił swoje dokonania uczynione w ostatnich latach (szczególnie w dziedzinie rozwoju wewnętrznego);
- Zerwało swój kontakt z Ruchem i w ogóle harcerstwem kilkadziesiąt osób;
- Uległo rozwiązaniu kilka środowisk, które z mozołem były tworzone przez ostatnie lata (Zełwągi, Giżycko, Węgorzewo, Orzysz);
- HROŚ opóźnił swoje działania i rozwój o kilka lat;
- Osłabiony został Ruch co miało kolosalne znaczenie dla jego przedsięwzięć, szczególnie największych kampanii np.: Na Rzecz Utworzenia Orzyskiego Parku Krajobrazowego;
- Zupełnie umarła idea współpracy ze Szkołą Wigierską (Arkadiusz Awin, któremu została sprawa wcześniej powierzona odebrał ideę dla Ruchu by ją później zupełnie zatracić);
- Z powodu tego, że inicjatorzy zamachu na Ruch dokonali szereg działań zniesławiających organizację, w bardzo poważny sposób osłabiło to pozycję HROŚ wśród innych organizacji i instytucji.

Chrzest obozowy. Zdróżno 1994 r.
Wydarzenia lata 1994 roku są najsmutniejszą kartą HROŚ. Najbardziej przykre jest to, że dotyczą wcześniejszych liderów Ruchu, odbyły się w sposób, który w harcerstwie nie powinien mieć miejsca. Niestety działania części z w/w osób przeciwko Ruchowi trwają do dziś i nadal bywają tak samo dotkliwe i zacietrzewione (szczególnie działania Grzegorza Piątka).
Polski Związek Przyjaciół Indian podczas Zlotu Indianistycznego koło Białegostoku powierzył Wodzowi HROŚ zaszczyt rozpalenia ogniska inaugurującego. W Zlocie uczestniczyła kilkuosobowa delegacja Ruchu.

Wódz HROŚ rozpala inauguracyjne ognisko na Zlocie Indianistów. Białystok 1994 r.
W Ruchu nastąpiła zupełnie nowa sytuacja, na barki pozostałych osób spadło wiele nowych zadań. W związku z tym wiele dziedzin zamarło na kilka lat. Najbardziej dotkliwą stratą było zaprzestanie prowadzenia metodycznego rozwoju liczebnego HROŚ (szkolenie nowych Wodzów, zakładanie nowych środowisk...).
W sierpniu na kolejnym PZHS-ie HROŚ prezentuje obszerny program ekologiczny i puszczański (duży udział drużyny Klony). Prezentacja jest o tyle trudna, że uczestniczy w nim lider rozłamu (Arkadiusz Awin) z zamiarem dalszego rozbicia Ruchu.
Osobami, które w tym trudnym czasie wspierały Ruch chroniąc go przed zanikiem byli m.in.: Dariusz Morsztyn, Marzena Pardo, Grażyna Godwod, Joanna Karolczyk, Andrzej Życzkowski, Justyna Sikora, Agnieszka Socha.
Pod koniec września odbył się biwak puszczański.
W sylwestrowym biegu na stopnie kilka osób ukończyło pierwsze stopnie według nowego regulaminu HROŚ.

 

1995 r.
Zimowisko i Kurs Małych Wodzów oraz pierwszy Kurs Domowy odbyło się w Skwirtnem (później przez Pieniny do Zakopanego). Na zimowisku tym m.in. byliśmy w miejscach związanych z Olgą i Andrzejem Małkowskimi.

Schronisko HROŚ w Skwirtnem.
W tym roku, w decydującą fazę weszła największa z dotychczasowych kampanii Ruchu: Na Rzecz Utworzenia Orzyskiego Parku Krajobrazwego.
Dzień Ziemi '95 poświęcony był wewnętrznej pracy Ruchu, odbył się w Mąkach koło Ełku, na terenie należącym do Jorga Someyskiego. Podczas Dnia Ziemi odbyło się szkolenie na temat permakultury i anopsologii. Pomagaliśmy też w powstawaniu dużego gospodarstwa ekologicznego.
IX obóz ekologiczny - jako pierwszy indiański odbył się nad Jeziorem Zdróżno i był głównie poświęcony przygotowaniom do Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Zegrzu.

Obóz HROŚ. Zdróżno 1995 r.
Na Zlocie 5-14.08. HROŚ zorganizował czternaście różnych form ekologicznych i zajęć, m.in. dotyczących: zdrowego stylu życia, Kampanii Teraz Wisła, rozwoju ruchu puszczańskiego i ekologicznego w harcerstwie polskim, permakultury, możliwości działań ekologicznych w harcerstwie, indianizmu. Przygotowaliśmy też wielki koncert plenerowy prezentujący kulturę Indian Ameryki Północnej w którym wzięło udział dwa tysięce osób. Po raz pierwszy Ruch wystawił własny, duży podobóz (wioska indiańska) non stop prowadzący zajęcia i porady. Drużyna Klony na Zlot przyjechała rowerami z Grudziądza.

Biwak HROŚ na Zlocie w Zegrzu. 1995 r.

Zajęcia w tipi. Zegrze 1995 r.

Ognisko indiańskie na Zlocie. Zegrze 1995 r.

Z Druhem Orszą . Zegrze 1995 r.
W dniach 8-10.12.95. w Skomacku Wielkim odbyło się spotkanie szkoleniowe dla środowisk sympatyzujących z Ruchem. Gospodarzem spotkania była Justyna Morsztyn "Stokrotka", Program realizowali: Joanna Karolczyk "Sójka", Marcin Kornikuk "Korek".
Dariusz Morsztyn otrzymał Nagrodę Zielonego Liścia za działania ekologiczne.

 

1996 r.
Zimowisko Ruchu z Kursem Małych Wodzów i Kursem Domowym ponownie odbyło się w Skwirtnem w dniach 29.01.- 10.02. . Po raz pierwszy prowadził je Andrzej Życzkowski "Kaczka".
Dzień Ziemi '96 odbył się w Orzyszu (dokładnie na Polanie Stoczki) i był poświęcony utworzeniu Orzyskiego Parku Krajobrazowemu (było to oficjalne otwarcie kampanii, która była przygotowywana od 3 lat) oraz rocznicy 10-lecia Ruchu. Na imprezę złożyły się m.in. działania: prelekcje ("rower nie truje", "czym jest HROŚ"), warsztaty (liczenie sów, siła wewnętrzna - warsztaty psychologiczne), premiery 2 filmów (autor D.Morsztyn: Orzyski Park Krajobrazowy, HROŚ), wernisaże 2 wystaw (Przyroda Orzyskiego Parku Krajobrazowego autor- Michał Jeliński, 10-lat działalności HROŚ), wycieczka po terenie projektowanego parku, ogniska z udziałem byłych członków Ruchu.
Bezpośrednio po zakończeniu obchodów Dnia Ziemi Wódz HROŚ odkrył we wsi Ublik miejsce pod osadę ekologiczną. Rozpoczęliśmy prowadzenie negocjacji z władzami miasta Orzysz. Dzięki m.in. przychylności ówczesnego Burmistrza Miasta i Gminy - Adama Koronkiewicza zakupiliśmy starą szkołę w Ubliku, gdzie powstała pierwsza Osada Ekologiczna Ruchu. Po raz pierwszy HROŚ udowodnił też swoje zdolności ekonomiczne - w przeciągu kilku miesięcy członkowie Ruchu (Głównie Dariusz i Justyna Morsztyn) zarobili pieniądze na zakup obiektu, nie korzystając z żadnej dotacji.
X Obóz ekologiczny HROŚ po raz kolejny odbył się nad Jeziorem Zdróżno w dniach:22.06.-5.07. Kadrę obozu stanowili: Dariusz Morsztyn, Agnieszka Socha "Pliszka", Justyna Sikora "Stokrotka", Marcin Korniluk "Korek", Andrzej Życzkowski "Kaczka". Obóz nastawiony był przede wszystkim na wewnętrzne szkolenie i rozwój puszczaństwa oraz poznanie kultur tubylczych. Wydarzeniem szczególnym było zorganizowanie Biegu Poparcia Dla Leonarda Peltiera (30 kilometrów na terenie Puszczy Piskiej).
Pod koniec lipca uczestniczyliśmy w Przystanku Olecko prezentując tam obszerny program edukacyjny. Największym wydarzeniem było zorganizowanie kolejnego biegu na rzecz poparcia dla Leonarda Peltiera i kultur tubylczych. Bieg długodystansowy odbył się na dystansie z Gołdapii do Olecka.

Bieg na rzecz poparcia dla Ludów Tubylczych i Leonarda Peltiera. Gołdap - Olecko 1996 r.
W dniach 3-14 sierpnia odbył się obóz HROŚ w Skwirtnem.
W październiku w Ubliku odbył się ślub i wesele harcerskie Justyny Sikora "Stokrotki" i Dariusza Morsztyna. Wesele odbyło się bez alkoholu, tytoniu i tylko z potrawami wegetariańskimi.

Modlitwa harcerska przed kościołem w Orzyszu. 1996 r.

 

1997 r.
W maju, w miejscowości Spała odbyło się XI Ogólnopolskie Spotkanie Ruchu Ekologicznego. Delegacja HROŚ prowadziła tam kilka spotkań tematycznych (m.in. dotyczących Kampanii Na Rzecz Utworzenia Orzyskiego Parku Krajobrazowego oraz edukacji ekologicznej) oraz wsparła organizacyjnie organizatorów spotkania. Było to ostatnie z cyklu corocznych spotkań ekologicznych.
W ramach porozumień grupy liderów ruchów ekologicznych z Unią Wolności Wódz HROŚ startował w wyborach do Sejmu RP z listy wyborczej Unii Wolności. Celem głównym było utworzenie Orzyskiego Parku Krajobrazowego. M.in. tego dotyczył kontrakt wyborczy zawarty z pierwszą osoba z listy, która po wyborach objęła funkcję Wice Wojewody Suwalskiego (Jarosław Słoma). Kampania wyborcza okazała się dużym sukcesem zważywszy, że nasz kandydat dysponował minimalną kwotą (m.in. udało się wydrukować tylko 800 plakatów). Dobry pomysł użyty w kampanii spowodował, że mimo niewielkiej kwoty i czasu przeznaczonego na kampanię Dariusz Morsztyn osiągnął czwarty wynik na liście przewyższając kilka znanych osób. Największym zyskiem z udziału w kampanii było zdobycie doświadczenia przy prowadzeniu profesjonalnych działań społecznych. Sukces udowodnił duży potencjał możliwości Ruchu i samego kandydata.
We wrześniu sympatyzująca dotychczas z Ruchem 8 Środowiskowa Drużyna Harcerek "Klony" z Grudziądza (drużynowa Agnieszka Socha "Pliszka") wystąpiła ze struktur ZHP i zaangażowała się tylko w pracę HROŚ.
W dniu 22.04. drużyna "Klony" zorganizowała jako HROŚ obchody Dnia Ziemi pod hasłem: "Wisła, zdrowie, ekologia". Przewodnim zadaniem było jednak włączenie się do ogólnopolskiej kampanii "Teraz Wisła".
Obóz Ekologiczny Hrosiowy oraz inicjacja tego roku odbyły się na polanie Stoczki w Ubliku. Głównym zadaniem obozu było przygotowanie Domu Kultury Mazurskiej w Ubliku.

Pieczenie chleba w osadzie. 1997 r.

Pierwsi goście w muzeum. Ublik 1997 r.
W dniu 10 lipca. Odbyło się uroczyste otwarcie Domu Kultury Mazurskiej w Osadzie Ekologicznej HROŚ. Na uroczystości złożyły się m.in.: prelekcje (Małgorzata i Maciej Karczewscy - Galindowie - dawni mieszkańcy krainy Wielkich Jezior, Krzysztof Wolfram - Orzyski Park Krajobrazowy a Zielone Płuca Polski, Bożena Beba - Życie codzienne wsi mazurskiej na przełomie XIX i XX wieku). Odbyła się też wycieczka po terenie projektowanego parku.
W sierpniu odbył się obóz wędrowny w rejonach: Góry Świętokrzyskie, Tatry, Pieniny, Bieszczady, Beskid Niski.
 
1998 r.
W dniach 23-25 stycznia zorganizowaliśmy I Mazurskie Wyścigi Psów Zaprzęgowych w Giżycku.
W czasie ferii zimowych odbyło się zimowisko HROŚ w Skwirtnem (organizator: środowisko z Grudziądza )
Na początku lipca gościliśmy w Ubliku liderów Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Klub Gaja", które zorganizowało sobie u nas spotkanie szkoleniowe.
W lipcu, w Ubliku zorganizowaliśmy wspólnie z Klubem Sportowym Biały Kieł pierwszy w Polsce obóz wychowawczy z psami zaprzęgowymi. Wzięło w nim udział około 20 uczestników.
W dniach 17 lipca - 2 sierpnia odbył się w wiosce indiańskiej na terenie Osady Ekologicznej w Ubliku XII Obóz Ekologiczny Etnograficzny "Edukacja w Naturze". W obozie poza członkami HROŚ wzięła udział drużyna z Krzyża Wielkopolskiego.

Wioska indiańska w Osadzie HROŚ.
W dniach 15 sierpnia do 29 sierpnia odbył się etnograficzny obóz wędrowny w Beskidzie Niskim.
Jesienią w wyborach do Rady Miejskiej w Orzyszu z programem ekologicznym (głównie dotyczącym utworzenia Orzyskiego Parku Krajobrazowego) startowali - Justyna i Dariusz Morsztyn. Oboje zostali Radnymi, a Wódz HROŚ uzyskał drugi wynik w gminie Orzysz. Utworzyli m.in. pierwszy w gminie klub radnych ("Orzysz 2010") oraz Komisje ds. Ochrony Środowiska i Turystyki. Przez okres 2 miesięcy Dariusz Morsztyn pełnił społeczną funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Orzysz. Radykalizm w działaniu i przedstawiane projekty rozwojowe spowodowały zmiany koalicyjne i nasi Radni przeszli do opozycji.

 

1999 r.
W Orzyszu w dniach 29-31.01. zorganizowaliśmy II Mazurskie Wyścigi Psów Zaprzęgowych "Biegnący Wilk" o randze mistrzostw Polski. Impreza ta odniosła duży sukces i była uznana za najlepsze zawody w Polsce. Złożyło się na to kilka czynników m.in. doskonała organizacja oraz wyśmienita pogoda, po raz pierwszy w kraju zawody odbyły się na zamarzniętym jeziorze, ponadto rozegrano start równoległy. Podczas zawodów odbył się plener fotograficzny, którego efektem jest profesjonalna wystawa, była ona prezentowana w: Ełku, Olecku, Gołdapi, Augustowie Ubliku, Suwałkach.
Kontynuowaliśmy działania z klubami ekologicznymi działającymi na terenie projektowanego Orzyskiego Parku Krajobrazowego (Ogródek, Okartowo, Orzysz, Dąbrówka, Rożyńsk, Zelki, Tuchlin, Stare Juchy). W ramach tej współpracy w 1999 roku przeprowadzono akcje "Stop-wypalaniu traw" (marzec-kwiecień), spotkanie integracyjne w Ogródku (26-27.marca), obchody Dni Ziemi (kwiecień), STOP-wywożeniu śmieci do lasu (kwiecień - maj). W dniach 15-16 kwietnia odbyło integracyjne spotkanie klubów w Okartowie.  8 maja odbyły się zawody rowerowe i Canii Cross. Spotkanie w Ogródku dotyczyło głównie poznania okolic zamieszkania pod kątem zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Podsumowaniem akcji była m.in. bezpłatna wycieczka autokarowa do Suwalskiego Parku Krajobrazowego zorganizowana dla aktywnych członków poszczególnych klubów, jej celem było pokazanie funkcjonowania już istniejącego parku. Ponadto w czerwcu odbyło się oficjalne zakończenie rocznej współpracy z klubami.
W okresie wiosenno-jesiennym czynne było muzeum mieszczące się w Osadzie Ekologicznej HROŚ w Ubliku. Są w nim prezentowane eksponaty z terenu Projektowanego Orzyskiego Parku Krajobrazowego. Od VII 1998 do V.2000 czynna była również wystawa z wykopalisk archeologicznych prowadzonych w Kamińsich. Eksponaty wypożyczono z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, oraz Muzeum regionalnego w Suwałkach. Na stałe była prezentowana wystawa fotograficzna prowadzona w ramach kampanii 'Dopóki są', która prezentuje architekturę mazurską.
Kilka miesięcy trwała kampania przeciwko lokalizacji samochodowego Rajdu Kormorana na terenie projektowanego Orzyskiego Parku Krajobrazowego. Rozliczne interwencje nie doprowadziły do usunięciu rajdu (polegały głównie na negocjacjach, pisaniu petycji, protestów itp.). W dniach 15-16 lipca odbyło się kilka akcji bezpośrednich. M.in. blokada rajdu koło wsi Cierzpięty. W czasie akcji Osada Hroś była zablokowana oddziałem antyterrorystycznym, niemożliwy też był wyjazd z posesji. Akcje przyniosły skutek, jeden z etapów udało się wstrzymać a cały rajd usunąć z terenu parku. Wyniesione doświadczenia spowodowały iż HROŚ prowadzi stałe działania przeciwko rozwojowi rajdów samochodowych oraz sportów motorowodnych na terenie Mazur. Przeciwko uczestnikom akcji (Dariusz Morsztyn był głównym oskarżonym) toczyła się przez ponad rok czasu. Jednocześnie Prokuratura w Piszu nie dopuściła do wszczęcia sprawy z powództwa Ruchu przeciwko Policji za składanie fałszywych zeznań i współpracę z bojówkami pseudokibiców.
W dniach 16-19 lipca zorganizowaliśmy pierwszy Festiwal Dobrej Energii. Czyli pięć dni warsztatów i akustycznych prezentacji. Wyjątkowa formuła festiwalu ściągnęła gości nawet z Kanady. Prowadzącymi warsztaty byli m.in.: Marek Styczyński, Anna Nacher, Marcin Połoniewicz, Andrew Nixon (Szkocja), Ramunas Jaras (Litwa). Oryginalne formy jak np. koncert w podziemnych tunelach, w wodzie nie są porównywalne do żadnych innych festiwalu w kraju.

Finałowy koncert w podziemnym wodnym tunelu. Ublik 1999 r.
W czasie wakacji zorganizowaliśmy na Polanie Stoczki drugi obóz wychowawczy z psami zaprzęgowymi dla mieszkańców regionu.
W lipcu tego roku odbył się obóz HROŚ w Borach Tucholskich w Mermecie koło Ocypla organizowane przez środowisko grudziądzkie.
Na zaproszenie Oleckiego Centrum Kultury HROŚ po raz czwarty uczestniczył w Przystanku Olecko. Stałym punktem naszego programu było rozbicie wioski indiańskiej, tu na miejscu dla chętnych prowadzone były warsztaty rzeźbiarskie, nauka wyrabiania ozdób indiańskich, ponadto można było zwiedzać wioskę. Oprócz tego odbył się wernisaż wystawy Biegnący Wilk, oraz trzy happeningi. Jeden z nich był otwarciem największej kampanii ekologicznej HROŚ "DZIKIE MAZURY". Wszystkie imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. Łącznie nasze działania obejrzało kilka tysięcy osób. Przystanek Olecko był doskonałym miejscem by przeciętnemu mieszkańcowi Mazur zaprezentować problemy ekologiczne. Happening poświęcony sytuacji zwierząt więzionych ze względu na oryginalną formę i radykalną treść stał się jednym z najbardziej ciekawych form w historii imprezy.

Happening na ulicach Olecka 1999 r.

Happening na ulicach Olecka 1999 r.
16 września DARIUSZ MORSZTYN OTRZYMAŁ NAGRODĘ im. ALFREDA LITYŃSKIEGO. Suwalska Rada Stowarzyszeń Nukowo-Technicznych NOT przyznała nagrodę Dariuszowi Morsztynowi za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego Mazur i Suwalszczyzny.
Przygotowanie zawodów 'Biegnący Wilk Ekspedycja" było jednym z trudniejszych przedsięwzięć HROŚ. Należało wytyczyć dwa warianty trasy; lądową i po lodzie, łącznie około1000 km. Szlak wiódł przez kilkadziesiąt gmin, nadleśnictw i powiatów, które należało zapoznać z wyścigiem. Ponadto trzeba było przygotować miejsca postojowe na trasie, pozyskać sponsorów, oraz dopiąć cały wyścig od strony organizacyjnej.
HROŚ ponownie zorganizował akcję charytatywną której celem było przygotowanie paczek wigilijnych dla dzieci z najuboższych rodzin gminy Orzysz. Akcja polegała na zbiórce do puszek datków finansowych za które zakupiono prezenty, listę najbardziej potrzebujących przygotował miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu. W sumie przygotowano 100 paczek. Całość działań prowadzili członkowie drużyny harcerskiej "Czarna 15" z Orzysza. Paczki były rozwiezione dzieciom w Wigilię.
Jesienią podejmowaliśmy szereg działań przeciwko próbie wprowadzenia decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ograniczenia strefy ochronnej ze 100 do 50 metrów. Byłaby to jedna z najbardziej zgubnych decyzji dla przyrody Mazur. Największy skutek odniosła demonstracyjna akcja Wodza Naczelnego HROŚ na konferencji w Olsztynie zapowiadająca blokadę Urzędu Wojewódzkiego i oskarżenie Wojewody, który bezpośrednio po tej akcji z pomysłu się wycofał. Te niepozorne działanie w efekcie jest największym sukcesem ekologicznym HROŚ.
HROŚ prowadzi również liczną korespondencję w 1999 wysłano 358 listów. Wiele osób zwraca się do nas z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów ekologicznych, przesłaniu informacji o HROŚ i itp. W 1999 otrzymaliśmy 257 listów.

Wigilia. Harcówka Drużyny Klony. Grudziądz 1999 r.

 

2000 r.
W dniach 29.12.1999-7.01.2000 zorganizowaliśmy 600 km wyścig psich zaprzęgów "Biegnący Wilk Ekspedycja" w intencji dzikiej przyrody Mazur i Suwalszczyzny. Zawody okazały się dużym sukcesem zarówno organizacyjnym jak i medialnym .
8-9.01.2000 odbyła trzecia edycja wyścigu psów zaprzęgowych Biegnący Wilk w Augustowie.
W kwietniu prowadziliśmy warsztaty ekologiczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z 9 państw europejskich.
W ramach obchodów Dni Ziemi w Suwałkach 15.04. poprowadziliśmy zajęć na temat kampanii ekologicznych realizowanych przez HROŚ tj. utworzenie Orzyskiego Parku Krajobrazowego, oraz Dzikie Mazury,
W dniach 4-6.05 w Wilkasach koło Giżycka uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Zielone Płuca Polski oraz Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, zainicjowanie powstania listu protestacyjnego do wojewody warmińsko -mazurskiego o nie organizowanie na terenie Zielonych Płuc Polski Rajdów Samochodowych.
W dniach 13-14.05.braliśmy udział w Festynie X-lecia Samorządów w Gołdapi.
W dniach 17-18.czerweca zorganizowaliśmy REGIONALNE FORUM INICJATYW EKOLOGICZNYCH I KULTUROWYCH "TERAZ MAZURY 2000".
Od marca trwało przygotowanie pierwszego w Polsce północno-wschodniej forum mającego m.in. na celu zintegrowanie środowisk ekologicznych oraz kulturalnych na rzecz ratowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Mazur, Suwalszczyzny, Kurpi, Podlasia.
Jednym z efektów spotkania było wydanie pierwszego numeru biuletynu Dzikie Mazury, biuletyn ukazał się dopiero jesienią ze względu na liczne inne zajęcia podczas wakacji. Na Forum wręczone zostały nagrody "Końskich Okularów" za rok 2000, otrzymali je: Wojewoda Warmińsko-Mazurski (za próbę zmniejszenia stref ochronnych jezior), Burmistrz Mikołajek Edmund Puzio (za organizację Rajdu Kormoran), Rada Gminy Kętrzyn (za doprowadzenia do powstania składowiska śmieci w Mazanach), Wójt Gminy Miłki (za wybudowanie wieży przekaźnikowej i organizację Rajdu Kormoran).
Prestiżowe nagrody "Złoty Żuraw" otrzymali : Przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy za działania proekologiczne, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk ( za tworzenie użytków ekologicznych), Jerzy Wysocki (za naczynia biodegradowalne z otrąb).
W dniach 1-10.lipiec odbył się II Festiwal Dobrej Energii pt. "Tu jest dobre powietrze. Uczestniczyli m.in.: "Magiczne Karpaty", Ramunas Jaras (Litwa), Andrew Nixon (Szkocja), Hubert Połoniewicz, zespół "Klangor", Paweł Grabowski. Nowościami na festiwalu były m.in. zorganizowanie warsztatów archeologicznych i wykopalisk śladem legendy o powstaniu Orzysza i okolic. Jeden z koncertów festiwalu odbył się w Ełku.

Festiwal Dobrej Energii. 2000 r.

Obóz HROŚ. Bory Tucholskie. 2000 r.
Obóz szkoleniowy HROŚ i Dzień Inicjacji HROŚ - 2000 odbył się w Borach Tucholskich w Osiecznej nad jeziorem Zdrójno (organizator: środowisko Grudziądz - Agnieszka Socha i Magdalena Zaborska ).
W dniach 21.07.-3.sierpnia odbył OBÓZ WYCHOWAWCZY Z PSAMI ZAPRZĘGOWYMI HROŚ po raz kolejny zorganizował wspólnie z Klubem Sportowym "Biały Kieł" z Pomiechówka obóz wychowawczy dla młodzieży z psami zaprzęgowymi. Wzięło w nim udział około 30 uczestników oraz 80 psów.
W sierpniu HROŚ brał udział w ŚWIATOWYM ZLOCIE HARCERSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE. Ruch reprezentowała Drużyna Klony (Głównym organizatorem była Agnieszka Soch "Pliszka" oraz Magdalena.Zaborska..). Na program składały się między innymi: prowadzenie cyklu zajęć ekologicznych , promocja akcji harcerskiej Mazury 2001.
W okresie wiosenno-jesiennym otwarte było muzeum mieszczące się w Osadzie Ekologicznej HROŚ w Ubliku. Są w nim prezentowane eksponaty z terenu projektowanego Orzyskiego Parku Krajobrazowego. Eksponaty pochodzą z prywatnych zbiorów Justyny i Dariusza Morsztynów oraz są wypożyczone z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
We wrześniu nawiązał z nami kontakt Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej z Giżycka zajmujący się dziećmi upośledzonymi umysłowo. Co dwa tygodnie dzieci z tego ośrodka przyjeżdżają na zajęcia rehabilitacyjne z psami - dogoterepię - do Osady Ekologicznej.
W październiku zwieńczenie kampanii na rzecz utworzenia Orzyskiego Parku Krajobrazowego, kolejna tura rozmów i spotkań z radnymi RM w Orzyszu na temat parku. Niestety kampania na terenie gminy Orzysz nie powiodła się, radni na Sesji RM zagłosowali przeciwko utworzeniu parku. W związku z tym kampania została przerwana.
WYDAWNICTWA HROŚ W ROKU 2000:
- Biuletyn "Mazury 2001" nakład 2000 egz.
- Ulotka Polsko-Angielska na temat zawodów "Biegnący Wilk" - nakład 2000 egz.
- Materiały reklamowe zawodów : pocztówki - 9000 egz., plakat i kalendarz - 2000 egz.

 

2001 r.
W tym roku działania HROŚ były szczególnie nastawione na:
Rozruch kampanii ekologicznej - Dzikie Mazury. Jest to największa nasza z dotychczasowych kampanii, wymagająca specjalnych, kosztownych i czasochłonnych przygotowań.
Rozruch kampanii ekologicznej dla organizacji harcerskich "Mazury 2003".Pierwsza próba rozwinięcia kampanii mimo dużych środków nie powiodła się z powodu małego zainteresowania środowisk harcerskich z kraju. Ze względu na wagę i możliwości kampanii postanowiliśmy podjąć kolejna próbę jej uruchomienia.
Tworzenie nowych osad ekologicznych HROŚ . Po kilku latach od utworzenia Osady w Ubliku nastąpił moment tworzenia kolejnych osad Ruchu. Przez cały rok trwały intensywne poszukiwania miejsc pod nowe osady, W wyniku kilkunastu parodniowych wypraw oraz dużej akcji poszukiwawczej w rejonie puszcz (Romincka, Augustowska, Borecka, Piska) przejrzeliśmy około 100 ofert. W efekcie wytypowaliśmy kilka obiektów. W dwóch przypadkach podpisaliśmy umowy wstępne.
Utworzenie wydawnictwa " Dzikie Mazury". Na potrzeby kampanii Dzikie Mazury przygotowaliśmy specjalne wydawnictwo o tej samej nazwie. Udało się nam się wydać dzięki pomocy prywatnej osoby: drugie wydanie czasopisma "Dzikie Mazury" i książkę "Strategia politycznego działania bez użycia przemocy" (podręcznik do prowadzenia różnych form działań bez przemocy). Książkę bezpłatnie rozprowadziliśmy wśród wielu organizacji i osób podejmujących działania ekologiczne.
Udział w kampaniach "Kadzidłowo" i "Mazany Stop". Są to dwie kampanie, które realizowaliśmy w tym roku. Obie są bardzo specyficzne i trudne.
Zakończenie "Kampanii na Rzecz Utworzenia Orzyskiego Parku Krajobrazowego". Ze względu na nieprzychylność koalicji rządzącej Radnych Rady Miejskiej w Orzyszu wspieranej przez nieformalne lobby przeciwne utworzeniu parku (instytucje i osoby skupione i popierające zagospodarowanie linii brzegowej jezior, budowę kanału Tyrkło-Buwełno - m.in. 13 Radnych z Orzysza, Nadleśnictwo Giżycko) postanowiliśmy definitywnie zaprzestać prowadzenia dalszej kampanii.
Obóz i inicjacja HROŚ odbył się ponownie w Borach Tucholskich w Mermecie nad jeziorem Bagienko. Organizator drużyna Klony (komendantka obozu: Agnieszka Socha "Pliszka"). Odbyło się otwarcie prób na nowe drużyny (mianowani drużynowi: Joanna Urbańska, Paweł Stec ).
Prowadzenie muzeum "Dom Kultury Mazurskiej" w Ubliku, Osady Ekologicznej HROŚ oraz schroniska w Beskidzie Niskim.
Przygotowanie projektów ekoturystycznych ukazujących możliwości rozwoju zrównoważonego regionu.
Głownie :
- "Północnego Szlaku Kurierskiego Biegnący Wilk" - 900 kilometrowy szlak z infrastrukturą i cyklicznymi imprezami.
- Projekt rozwoju wsi Okartowo i okolic - dla mieszkańców tego terenu przygotowaliśmy specjalny modelowy projekt rozwoju turystycznego opartego na historii i tutejszej kulturze. Projekt został przekazany dla mieszkańców. Jest to jeden z projektów wcześniej przygotowany na potrzeby Kampanii Na Rzecz Utworzenia Orzyskiego Parku Krajobrazowego.
- Współpraca z mediami - m.in. przy produkcji 2 filmów dokumentalnych : "Znane nieznane" i "Maszer". Wódz Naczelny HROŚ udzielił kilkudziesięciu wywiadów na tematy zagrożeń ekologicznych regionu.
- Tworzenie nowych drużyn HROŚ w Grudziądzu.
Dzień Ziemi w Giżycku pt. "Zdrowe Życie" był jak dotychczas naszym największym osiągnięciem organizacyjnym.


...zorganizowaliśmy II Mazurskie Wyścigi Psów Zaprzęgowych "Biegnący Wilk" o randze mistrzostw Polski. Impreza ta odniosła duży sukces i była uznana za najlepsze zawody w Polsce.


stat4u
strona główna     do góry    kontakt